Tryb
Ciemny

Realizowane projekty 2012

Program zapobiegania HIV/AIDS

Nasza Fundacja od września br. rozpocznie realizację programu zapobiegania HIV/AIDS współfinansowanego przez Wojewódzki Urząd w Łodzi w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim, opoczyńskim. Specjaliści z fundacji przeprowadzą dwugodzinne warsztaty z zakresu wiedzy o HIV/AIDS z uczniami szkół gimnazjalnych.

Czytaj więcej
Program Na rozdrożu

Od czerwca br. nasza fundacja rozpocznie realizację programu współfinansowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi pt: „Na rozdrożu” .

Czytaj więcej
Punkt Konsultacyjny, grupy wsparcia

Od 2 maja br. nasza Fundacja zaczęła realizację programu „Wspieranie osób i rodzin znajdujących się w grupie ryzyka wystąpienia problemów związanych z uzależnieniami m.in. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 2012 roku.”

Czytaj więcej
Europejski Program Pomocy Żywnościowej na 2012r

Od dnia 14 maja br. nasza Fundacja realizuje kolejną umowę z Bankiem Żywności w Łodzi. W tym roku na pomoc w Tomaszowie Maz. może liczyć 2 tys. osób najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych oraz niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Czytaj więcej
Nowy program terapeutyczny „FreD Goes Net”

Projekt oraz jego założenia są pomysłem niemieckim. W Polsce jest on realizowany przez 40 certyfikowanych terapeutów, przeszkolonych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W naszej placówce mamy dwie takie osoby mgr Martę Milczarczyk i mgr Anettę Markiewicz.

Czytaj więcej

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram