Tryb
Ciemny

Realizowane projekty 2013

Profilaktyka HIV/AIDS

Po raz drugi nasza fundacja realizuje program profilaktyczny dotyczący „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego.

Czytaj więcej
Profilaktyka dla rodziców

Nasza Fundacja po raz trzeci na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim od stycznia do grudnia 2013r. realizuje spotkania profilaktyczne dla rodziców dzieci i młodzieży dotyczące Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Czytaj więcej
Pomoc żywnościowa

Od maja 2013r. zaczęliśmy realizować nową umowę z Bankiem Żywności w Łodzi, tym razem na pomoc żywnościową w Tomaszowie Mazowieckim może liczyć 2500 osób najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych oraz niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Czytaj więcej
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Od 29 kwietnia 2013r. nasza fundacja rozpoczęła realizację programu współfinansowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. To zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym głównie dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

Czytaj więcej
Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków itp. w 2013 roku

Powiat Tomaszowski Pod takim tytułem od dnia 2 kwietnia 2013r. nasza fundacja realizuję program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie obejmuje promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków i innych środków psychoaktywnych, które oparte jest przede wszystkim na działalności edukacyjno - profilaktycznej […]

Czytaj więcej
Program Readaptacyjny dla osób uzależnionych i ich bliskich

Grupy wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków i ich bliskich po skończonej terapii To cykliczne spotkania ludzi o podobnych problemach i dylematach. Adresowane są do młodych osób uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych i ich rodzin, którzy skończyli podstawowy program terapii w ośrodku stacjonarnym.

Czytaj więcej
Program Profilaktyki „Fred goes net”

Program wczesnej interwencji dla osób młodych używających alkoholu i narkotyków pod nazwą „FreD goes net”. Jest to międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy). Beneficjentem programu w Polsce jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Zdrowie Publiczne oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania […]

Czytaj więcej

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram