Tryb
Ciemny

Realizowane projekty 2022

Fred goes net – Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji

współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego umowa nr 2/D/N/2022 z dnia 29.06.2022 r. Fred goes net – Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencjiwspółfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiegoumowa nr 2/D/N/2022 z dnia 29.06.2022 r. Od lipca 2022 roku rozpoczęliśmy realizację programu „Fred goes net” przy wsparciu Marszałka województwa Łódzkiego. Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, […]

Czytaj więcej
Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego umowa nr 4/D/HV/2022 z dnia 29.06.2022 r. Od  1 lipca 2022 roku rozpoczęliśmy realizację programu profilaktycznego  na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Wsparcie Marszałka województwa Łódzkiego to 7 200 zł a całkowity koszt realizacji programu to 10 300 zł. W tym roku program oferujemy […]

Czytaj więcej
Paczka Świąteczna od Wojewody Łódzkiego

Od dnia 15  listopada 2022 r. nasza fundacja zaczęła realizować programu współfinansowanego z Samorządu Województwa Łódzkiego - Pomoc Świąteczna w ramach zadania Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.  Celem programu jest dotarcie do 600 dzieci z terenu powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego […]

Czytaj więcej
Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

W lipcu 2022 roku prezes naszej fundacji  po raz kolejny podpisał umowę współfinansowanego z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację programu profilaktycznego dotyczącego „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Wsparcie Wojewody to 14 000 zł a całkowity koszt realizacji programu to 17 660zł. W tym roku program oferujemy dla trzech powiatów tomaszowskiego, piotrkowskiego […]

Czytaj więcej
Candis - Programy terapii kierowane

Candis - Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego umowa nr 1/D/N/2022 z dnia 29.06.2022 r. CANDIS - Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program CANDIS, przeznaczony dla osób powyżej 16 […]

Czytaj więcej
Razem ze Starostą Tomaszowskim

Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców oraz seniorów na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia pod […]

Czytaj więcej
Od stycznia 2022 zaczęliśmy realizacje kolejnego Programu współfinansowanego przez Ministra Zdrowia

Program „ Na rozdrożu” przeznaczony jest dla młodych dorosłych a także dla kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 6 uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnym oraz dla ich rodziców/opiekunów. Celem głównym programu jest utrzymanie abstynencji oraz wypracowanie metod pracy umożliwiających beneficjentom wyjście z grupy zagrożenia wykluczeniem społecznym.Skupienie […]

Czytaj więcej
Kontynuacja programów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia  w roku 2022

Od stycznia 2022 roku nasza fundacja w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia rozpoczęła kontynuację dwóch programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii. Nad realizacją projektów czuwa Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2022 realizowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających do dyspozycji Ministra właściwego […]

Czytaj więcej

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram