Tryb
Ciemny

Spotkanie w Bierutowie

W dniu 5 grudnia 2013r. uczniowie klas I i II z Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Bierutowie spotkali się z terapeutą naszej fundacji p. Anettą Markiewicz w ramach realizowanego projektu MEN „ Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Ważnym zadaniem szkoły jest wspieranie uczniów w kształtowaniu postaw wolnych od nałogów, przeciwdziałanie agresji, budzenie gotowości radzenia sobie w trudnych sytuacjach, co pomoże uczniom podejmować właściwe wybory i decyzje w przyszłości – podkreśla dyrektor szkoły. Pani Anetta prowadziła warsztaty mające na celu zmniejszenie ilości zachowań agresywnych na ternie szkoły jak również uświadomieniu młodzieży jak te zachowania wpływają na nasze dalsze życie, omówiła czym jest przemoc domowa, jaka jest różnica między agresją i przemocą oraz gdzie należy szukać pomocy. Cały projekt podporządkowany jest rozwijani świadomości uczniów pod kątem jaki niesie ze sobą dbałość o zdrowy styl życia oraz wyrobienie u uczniów prawidłowych postaw mających wpływ na przyszłość. Cieszymy się, że mogliśmy brać w nim udział.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram