Tryb
Ciemny

Świąteczna pomoc

W dniu 28 i 29 listopada 2014r. wolontariusze Gimnazjum nr 3, 4, 6, III Liceum Ogólnokształcącego oraz uczestnicy tomaszowskiego hufca wzięli udział w „Świątecznej zbiórce żywności”. Tradycyjnie jest ona organizowana przez Banki Żywności przy współpracy z naszą fundacją i odbywa się w sklepach spożywczych na terenie całego kraju. 

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości produktów spożywczych, które trafią do najbardziej potrzebujących rodzin przed Świętami Bożego Narodzenia. Będą to rodziny wielodzietne znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z terenu naszego miasta. Ponadto zbiórka żywności ma zwrócić uwagę na problem niedożywienia i ubożenia społeczeństwa. 

Po raz kolejny w tej zbiórce bardzo chętnie wzięli udział uczniowie wielu szkół, którzy z wielkim zapałem rozdawali ulotki i zbierali żywność, pięknie dziękując mieszkańcom naszego miasta za każdy produkt. Wiedząc, że część zebranej żywności trafi do rodzin ich kolegów i koleżanek ich radość za każdym razem jest jeszcze większa.  

W tej zbiórce zebraliśmy 1200 kg żywności, którą za pośrednictwem pedagogów szkolnych przekażemy potrzebującym wsparcia rodzinom.

Za wszystkie artykuły serdecznie Dziękujemy mieszkańcom naszego miasta, a wolontariuszom za owocną pracę.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram