Tryb
Ciemny

Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1988 roku. Z tej okazji w Zespole Doskonalenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne dla gimnazjalistów.

Celem głównym programu było promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV, a także zwiększają umiejętność oceny zachowań ryzykownych, dają możliwość nabycia umiejętności mówienia „nie" w sytuacjach dyskomfortowych. Podczas zajęć młodzież uzyskała również informację o tym, że miliony ludzi z wirusem HIV umiera, ponieważ nie ma dostępu do specjalistycznych leków. Powodem mają być wysokie ceny stosowane przez koncerny farmaceutyczne oraz cięcia funduszy na leczenie w budżetach organizacji pozarządowych. Problem dotyka najbardziej kraje biedne i te z średnimi dochodami. Tego lata 13,6 milionów ludzi na świecie brało leki przeciwretrowirusowe, które pomagają w długofalowym zahamowaniu replikacji wirusa HIV. Mimo wysokich kosztów leczenia i powikłań z nim związanych, terapia tymi lekami jest najlepszą znaną obecnie metodą walki z HIV. Okazuje się jednak, że dwie trzecie dorosłych i trzy czwarte dzieci nie jest w ogóle leczonych. Brak dostępu do leków, może doprowadzić do całkowitej utraty kontroli nad epidemią i jeszcze większego rozprzestrzeniania się wirusa HIV. Wg brytyjskiej grupy parlamentarnej zajmującej się kwestią HIV, do 2030 roku leczeniem powinno zostać objętych 55 mln osób. W zeszłym roku z powodu chorób spowodowanych przez ten wirus zmarło 1,5 mln ludzi. Szczególnej pomocy wymagają dzieci, dla których dotychczas stosowane leki często są nieodpowiednie.

Tegoroczne zajęcia miały na celu uświadomić młodym ludziom, że chroniąc najważniejsze wartości w swoim życiu chronią, także siebie.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram