Tryb
Ciemny

Tak wiele naszych dzieci jest samotnych

tak-wiele

... tym zaskakująco trafnym stwierdzeniem terapeuta uzależnień p. Anetta Markiewicz rozpoczęła spotkanie dla rodziców uczniów klas VI w Szkole podstawowej nr 13, w dniu 28 stycznia br.
Szkoła Podstawowa nr 13 wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tomaszowie Mazowieckimi, od ponad 10 lat współpracuje z Fundacją Arka Nadziei, której dyrektorem jest p. Anetta Markiewicz. Pani Markiewicz podczas spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień opowiedziała rodzicom uczniów klas VI, na co zwrócić uwagę w wychowaniu, aby zwiększyć szansę zapobiegnięcia podejmowaniu przez dzieci, uczniów zachowań ryzykownych- tym bardziej, że  uczniowie klas szóstych już w czerwcu opuszczą mury szkoły podstawowej.
Rodzice mieli możliwość zadawania nurtujących ich pytań, na które specjalistka od spraw uzależnień odpowiadała w ramach swoich kompetencji i doświadczenia.
Prowadząca zachęciła ponadto uczestników spotkania, aby przekazali usłyszane informacje innym rodzicom, ponieważ niewiadomo kiedy i kto będzie potrzebował pomocy grupy wsparcia dla osób zagrożonych i uzależnionych od narkotyków i dopalaczy, takie grupy działają właśnie przy Fundacji Arka Nadziei.
Spotkanie odbyło się bezpłatnie, w ramach środków własnych Fundacji Arka Nadziei, za co Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz Grono Pedagogiczne bardzo dziękują.

Artykuł ze strony internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Maz.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram