Tryb
Ciemny

Terapeuta FreD

Fundacja „Arka nadziei” od stycznia realizuje na terenie miasta oraz powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego nowy program terapeutyczny „FreD goes Net”. Jest on skierowany do ludzi młodych w wieku od 12 do 21 lat (w szczególnych wypadkach do 25 lat), dla których kontakt z używkami i związane z tym złamanie przepisów było pierwszym incydentem w ich życiu.

Opiera się na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej - to trzy spotkania w odpowiednich grupach wiekowych, trwające łącznie około 8 godzin. - Pozwalają one młodemu człowiekowi spojrzeć krytycznie na to co zrobił i dowiedzieć się jak wpłynie to na jego przyszłość - tłumaczy dyrektorka i terapeutka fundacji Anetta Markiewicz. - W praktyce, to taki rodzaj umowy pomiędzy osobą, która miała po raz pierwszy kontakt z alkoholem czy narkotykami, a tą która musi wyciągnąć konsekwencje.

Przykładowo, jeśli młody człowiek przyszedł do domu po raz pierwszy pijany, rodzic zamiast robienia mu tzw. wykładu wysyła go do programu „Fred”.
Program wspiera finansowo Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Więcej można dowiedzieć się na jego stronie www.narkomania.gov.pl lub w siedzibie fundacji przy ul. Dzieci Polskich 41a, tel. 695 62 19 65.

   Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (1127) z dnia 24 Lutego 2012r.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram