Tryb
Ciemny

Terapia w Opoce

Fundacja „Arka Nadziei” przy wsparciu finansowym Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii realizuje od stycznia na terenie miasta i powiatu tomaszowskiego oraz powiatu opoczyńskiego nowy program terapeutyczny „FreD goes Net”.

W marcu w Stowarzyszeniu Abstynenckim „Opoka” zrealizowano go w grupie dziesięcioosobowej Program prowadzą dwie certyfikowane terapeutki, przeszkolone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Marta Milczarczyk i Anetta Markiewicz. Skierowany jest do ludzi młodych (od 12 do 18 lat, a w szczególnych wypadkach do 25 lat) i tylko tych, dla których kontakt z narkotykami czy alkoholem i związane z tym złamanie przepisów było pierwszym incydentem w ich życiu. Program zwykle pozwala osobie po raz pierwszy krytycznie spojrzeć na to co zrobiła, na to co się stało i dowiedzieć się jak to wpłynie na jej przyszłość. Opiera się on na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, mieszczącej się w ramach profilaktyki selektywnej. Obejmuje on trzy lub cztery spotkania, które trwają łącznie ok. 8 godzin. Wdrożenie projektu „FreD goes” Net? umożliwia wzbogacenie oferty programów skierowanych do dzieci i młodzieży używającej alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych o program wyposażony w pełną procedurę, monitoring i narzędzia ewaluacyjne. W praktyce ten program to taki rodzaj umowy pomiędzy osobą, która miała po raz pierwszy kontakt z alkoholem czy narkotykami, a tą która musi wyciągnąć konsekwencje. Przykładowo jeśli młody człowiek przyszedł do domu po raz pierwszy pijany rodzic zamiast robienia mu tzw. wykładu wysyła go do programu „Fred” co powoduje, że realizuje w ten sposób dwa założenia: wcześnie reagować (tzn. możliwie jak najszybciej po pierwszej konsumpcji, aby w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyki uzależnień) oraz krótko i trafnie (ponieważ oczekuje się, że tylko krótka oferta, ukierunkowana na uczenie się, zostanie zaakceptowana przez grupę docelową). Więcej o programie można dowiedzieć się na stronie KBPN lub w siedzibie Fundacji Arka Nadziei ul. Dzieci Polskich 41 a w Tomaszowie Mazowieckim albo zadzwonić pod nr tel. 695 62 19 65.  Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (769) z dnia 6 Kwietnia 2012r Tygodnik Opoczyński.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram