Tryb
Ciemny

Transport żywności dla Fundacji Arka Nadziei

"Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu" - Mikołaj Gogol

 

Już po raz drugi w dniu 11 lipca 2012r. żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego służyli pomocą przy transporcie i rozładunku żywności  z Banku Żywności w  Łodzi do siedziby Fundacji Arka Nadziei.

 

Współpraca z Fundacją Arka Nadziei została zapoczątkowana w maju 2012r., kiedy po raz pierwszy przy transporcie zostały wykorzystane samochody  wojskowe oraz „siły” żołnierzy 25 batalionu logistycznego.

 

Wspomnieć należy, iż Fundacja zabezpiecza w swojej działalności najuboższych z okolic Tomaszowa Mazowieckiego.

 

Przedsięwzięcie w którym uczestniczyli żołnierze 25 batalionu logistycznego   /niektórzy już po raz drugi/  odbyło się na trasie Tomaszów Mazowiecki - Łódź - Tomaszów Mazowiecki i obejmowało załadunek żywności, transport docelowy i rozładunek. Rozładunek żywności zabezpieczali również wolontariusze Fundacji oraz  żołnierze 25 BKPow: st. szer. Paweł NIEWIADOMSKI, st. szer. Dariusz JAROSIŃSKI, st. szer Robert KARKOWSKI, st. szer. Dariusz KOTUSIEWICZ, st. szer. Marcin JAKUBCZYK, st. szer. Sebastian NIEMIEC, st. szer. Mariusz KORAB – SOKOŁOWSKI, st. szer. Rafał GRZEGORCZYK.

 

Koordynatorem akcji z ramienia Fundacji była pani Anna MAZUREK. Jak sama powiedziała „ dzięki życzliwości oraz dobrej woli  Z-cy Dowódcy 25  BKPow płk dypl. Tomaszowi CZECHOWSKIEMU i  mjr Pawłowi GOSOWI  udało się w sposób szybki zrealizować całość przedsięwzięcia”.    

 

To „ jeszcze nie koniec takich akcji” zapowiedziała pani Anna MAZUREK tym samym dając do zrozumienia, iż Fundacja w przyszłości liczy na ponowną pomoc żołnierzy 25 BKPow.

 

Artykuł ze strony internetowej: www.25bkpow.wp.mil.pl

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram