Tryb
Ciemny

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w tomaszowskim hufcu

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz- Aleksander Łazowski podczas zajęć z młodzieżą HP 5-13

   W poniedziałek rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, która będzie trwała do 02.03.2013r. obchodzona z idei Ministerstwie Sprawiedliwości.

   W ramach prowadzonej już po raz kolejny akcji tomaszowski hufiec zaplanował dla swoich podopiecznych cykl spotkań ze specjalistami, którzy zawsze aktywnie włączają się w ten projekt.

   26 lutego na zajęciach gościliśmy kierownika Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. komisarza Aleksandra Łazowskiego. P. komisarz przeprowadził trzygodzinne spotkanie z młodzieżą na temat zagrożeń różnego rodzaju przestępstwami. Poruszył między innymi kwestie cyberprzestępstw, oszustw, naruszenie mienia i nietykalności cielesnej szczególnie osób małoletnich, demoralizacji. Wszystkie zagadnienia przybliżył młodzieży w sposób rzeczowy i ciekawy, popierając je sytuacjami, które znał z własnej pracy. Uczulał ich na kwestie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, reagowanie, jeśli widzimy że komuś dzieje się krzywda poprzez przekazanie informacji kompetentnym osobom.

Wychowawca HP 5-13 Karolina Henig i terapeuta Fundacji Arka Nadziei Anetta Markiewicz w trakcie spotkania z młodzieżą w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

   27. lutego młodzież miała okazję porozmawiać na temat przemocy z terapeutą uzależnień dyrektorem Fundacji Arka Nadziei p. Anettą Markiewicz. Zajęcia rozpoczęły się od projekcji filmu dotyczącego stosowania przemocy związanej ze stosowaniem środków odurzających. Terapeuta omówił także zagadnienia przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej. Przekazał także informacje na temat miejsca, gdzie należy szukać pomocy, kiedy się doświadcza przemocy, jak działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”.

   Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, organizacjami pozarządowymi. Podopieczni hufca pracy z Tomaszowa Maz uczestnicząc w w/w zajęciach zostali wyposażeni w wiedzę, gdzie można uzyskać pomoc w razie doświadczania sytuacji trudnych.

 Artykuł ze strony internetowej: Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram