Tryb
Ciemny

Unijny program pomocy żywnościowej na 2011

W kwietniu podpisaliśmy umowę z Bankiem Żywności w Łodzi a od dnia 12 maja br. wolontariusze „Arki” rozpoczęli jej wydawanie.
Wszystkie artykuły żywnościowe wydawane są na podstawie dokumentacji ustalonej przez Bank Żywności przy współpracy z MOPS Tomaszów, który kieruje do nas odpowiednie osoby spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
W tym roku na pomoc w Tomaszowie Maz. może liczyć 2 tys. osób najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych oraz niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
Ta forma pomocy spotkała się z dużą aprobatą wśród potrzebujących. Żywność jest różnorodna, dobrej jakości. Jest dużym wsparciem dla rodzin naszego miasta – mówi Anna Mazurek odpowiedzialna za realizację program w Tomaszowie.

Sprawna obsługa ze strony Banku Żywności, pomoc i wkład pracy pracowników MOPS oraz sponsorów pomagających w ich przywiezieniu z Łodzi pozwala na szybką realizację przedsięwzięcia za co serdecznie dziękujemy.
Przypominamy również, ze wydawane artykuły spożywcze są produktami wyprodukowanymi wyłącznie na potrzeby Programu PEAD ze środków Unii Europejskiej i nie mogą być sprzedawane.

Żywność można odbierać w siedzibie Fundacji przy ul. Dzieci Polskich 41a w Tomaszowie Maz co miesiąc (po 15 - przez dwa tygodnie) od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 11.00.

 

 

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram