Tryb
Ciemny

Wielkanocna zbiórka żywności

Uczestniczki Ochotniczego Hufca Pracy Ania i Żaneta podczas zbiórki żywności

W dniu 15 i 16 marca 2013r. po raz kolejny nasza fundacja zorganizowała przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi a także z uczniami i nauczycielami z Ochotniczego Hufca Pracy oraz Gimnazjum nr 2 i 3 z Tomaszowa Maz. Wielkanocną Zbiórkę Żywności.

  Zbiórka jest prowadzona w ramach ogólnopolskiej akcji - Wystarczy podzielić się Zakupami. Na terenie Tomaszowa Maz zbiórka przeprowadzona była w sklepie Biedronka i miała na celu zachęcenie jak największej liczby mieszkańców naszego miasta do kupowania produktów spożywczych i dzielenia się nimi z najuboższymi przed zbliżającymi się świętami. Preferowane były artykuły o długim terminie ważności, z których  zostaną przygotowane paczki dla rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

  Biorąc udział w zbiórce żywności wolontariusze uczą się odpowiedzialności za siebie i innych, otwartości i wrażliwości a też mogą doświadczyć jak wiele radości można sprawić innym ludziom drobnym upominkiem.

  Dziękujemy wolontariuszom za pracę, a mieszkańcom naszego miasta za ofiarowane produkty.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram