Tryb
Ciemny

Z pomocą dla najuboższych

HP 5-13 Tomaszów Maz.

14 maja 2012r dziesięciu uczestników i absolwentów Hufca Pracy 5-13 w Tomaszowie Mazowieckim wspólnie z żołnierzami 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pomagali w rozładunku żywności dla najuboższych mieszkańców miasta.  

Żywność została przywieziona z Banku Żywności w Łodzi dwoma samochodami wojskowymi do Fundacji Arka Nadziei, która będzie wydawała żywność dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej przede wszystkim w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych oraz dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych potrzebujących tego typu wsparcia.

Nigdy nie ma problemu z rozdysponowaniem żywności, natomiast chętnych do ciężkiej fizycznej pracy przy rozładunku żywności jest zwykle niewielu, dlatego nasza pomoc jest nieoceniona i przyjmowana z wdzięcznością. Kadra hufca stara się uwrażliwić młodzież na potrzeby innych, dlatego często angażujemy się w pomoc na rzecz Fundacji i najuboższych. Dzięki pomocy naszych uczestników i absolwentów udało się sprawnie przeprowadzić całą akcję i już od jutra będzie można rozdawać żywność.  

Autor tekstu i zdjęć: Karolina Henig- wychowawca HP 5-13

Artykuł strona internetowa: Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram