Tryb
Ciemny

Zajęcia w ramach programu profilaktycznego „STOP uzależnieniom”


Pani Anetta Markiewicz w trakcie zajęć

  W dniu 13.03.2012 r. w Hufcu Pracy 5 – 24 w Rawie Mazowieckiej w ramach realizacji programu profilaktycznego „STOP uzależnieniom” odbyły się zajęcia z panią Anettą Markiewicz – pracownikiem Fundacji „Arka Nadziei”.

Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych jest jednym z podstawowych problemów występujących w placówkach dla dzieci i młodzieży przejawiających cechy niedostosowania społecznego. W związku z tym rozbudowanym na szeroką skalę problemem pani Markiewicz wraz z wolontariuszką uzależnioną niegdyś od amfetaminy przybliżyła uczestnikom hufca zagadnienia związane z tym niebezpiecznym zjawiskiem. 
Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu „Uzależnienie droga donikąd”, w którym młodzież przedstawiała swoje doświadczenia związane z piciem alkoholu i paleniem marihuany. Opowiadali o etapach swojego uzależnienia, a także o niebezpieczeństwach z nim związanych, np choroby, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, utrata świadomości, zaburzenia psychiczne.
Pani Markiewicz zwróciła uwagę na fakty i mity związane z uzależnieniami oraz podkreśliła małą wiedzę młodzieży na ten temat.

  Następnie głos zabrała wolontariuszka Asia opowiadając o swoich przeżyciach związanych z uzależnieniem od amfetaminy. Pani Asia przez osiem lat była uzależniona wraz ze swoim mężem, który rozprowadzał narkotyki. Udało się jej pokonać problem dzięki rodzicom, którzy uratowali ją wykonując test na obecność narkotyków.
Obecnie pani Asia i jej mąż przez 2,5 roku nie biorą narkotyków i starają się normalnie żyć. Pani Asia rozpoczęła studia, niestety konsekwencje uzależnienia ponosi do dzisiaj.

  Uczestnikom programu zajęcia profilaktyczne bardzo się podobały i z całą pewnością pogłębiły ich wiedzę na temat uzależnień.

Autor tekstu: Kinga Woźniak
Autor zdjęć: Bożena Krawczyk

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram