Tryb
Ciemny

Zanim będzie za późno….

Fundacja ARKA NADZIEI zorganizowała w dwóch Szkołach Podstawowych nr 1 i 12 w Tomaszowie Maz. spotkania profilaktyczne w ramach projektu, który szkoły realizują w roku szkolnym 2011/ 2012 pt: „Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła”.

Działania profilaktyczne kierowane właśnie do tej grupy wiekowej wynikają ze świadomości dorosłych (pedagogów, terapeutów, psychologów), że problem palenia papierosów i próbowania alkoholu dotyczy nie małej wcale populacji dzieci i młodzieży. Nierzadko już dzieci w najmłodszych klasach szkół podstawowych sięgają po papierosy a pod koniec szkoły podstawowej - część z nich to osoby uzależnione od nikotyny. Zajęcia uświadamiają, że te środki mogą być przyczyną uzależnienia, rodzinnych tragedii i ciężkich chorób.

Ukazują też wzajemny wpływ środowiska i ludzi na siebie, uczą kształtowania zdrowego otoczenia wokół  siebie. Mają także za zadanie kształtować zdrowe normy, wartości i postawy. Celem jest rozszyfrowanie mitów i fałszywych przekonań dotyczących środków psychoaktywnych. Informacje dotyczące zagrożeń przedstawiane na spotkaniach z dziećmi nie są zbyt szczegółowe oraz dostosowane do możliwości intelektualnych małych dzieci tak by nie stanowiły instruktażu środków. Przygotowane na podstawie programów profilaktycznych Witolda Skrzypczyka eksperta ds. profilaktyki, certyfikowanego terapeuty uzależnień, odznaczonego za prace profilaktyczną w 2004r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram