Zatrzymaj Przemoc

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw Fundacja Arka Nadziei wraz z Powiatową Komendą Policji zorganizowała dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Maz. lekcję pt. ”Zatrzymaj przemoc w szkole i w domu”.
W zajęciach brały udział dzieci z klasy IV, które dowiedziały się czym jest przemoc oraz jaką ogromną szkodę wyrządza osobom, które ją doświadczają. Omówiono także zagadnienia przemocy fizycznej, psychicznej ale także cyberprzemocy. Pani Anetta Markiewicz przekazała dzieciom informacje, gdzie należy szukać pomocy, kiedy się jej doświadcza, oraz jak działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”.
Pani Joanna Besztak z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. mówiła na temat zagrożeń różnego rodzaju przestępstwami. Poruszyła między innymi kwestie cyberprzestępstw, demoralizacji, bezpieczeństwa, oszustw, naruszenia mienia i nietykalności cielesnej szczególnie osób małoletnich. Wszystkie zagadnienia przybliżyła dzieciom w sposób rzeczowy i ciekawy, popierając je sytuacjami, które zna z własnej pracy. Uczulała dzieci na kwestie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, mówiła jak ważne jest reagowanie, jeśli widzimy, że komuś dzieje się krzywda poprzez przekazanie informacji kompetentnym osobom.