Tryb
Ciemny

Zatrzymaj Przemoc

Dnia 9 listopada 2011r. po raz kolejny nasza fundacja przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Rozprzy zajęcia profilaktyczne dotyczące szeroko pojętego zjawiska przemocy. Uczniowie klas IV i V mogli dowiedzieć się czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje i formy, jakie konsekwencje są takich zachowań oraz gdzie osoby dotknięte przemocą mogą znaleźć pomoc i otrzymać stosowne wsparcie. Wielu z nich nie zdawało sobie sprawy z tego, że aby uczynić krzywdę drugiemu człowiekowi, nie zawsze trzeba używać agresji i siły. Czasem bowiem wystarczą tylko słowa.
Celem programu było również obniżenie zachowań antyspołecznych wśród dzieci, uczenie dzieci sposobów obrony swojej osoby przed przemocą fizyczną, słowną czy izolowaniem, kształtowanie w dzieciach postaw empatii, reagowania na akty przemocy, korzystania z pomocy dorosłych, uczenie dzieci zasad pozytywnego kontaktu i budowania relacji koleżeńskich.
Szkoła Podstawowa w Rozprzy od kilku lat współpracuje z przedstawicielami naszej fundacji co pozwala na systematyczny i skoordynowany sposób przeciwdziałania przemocy domowej i szkolnej.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram