Tryb
Ciemny

Zbiórka żywności już za nami

Uczestniczki HP 5-13 w Tomaszowie Maz. podczas zbiórki

 

W dniu 3 i 4 października 2014r. stu czterdziestu czterech wolontariuszy z tomaszowskich szkół tj.: Gimnazjum nr 3, 4, 6, Gimnazjum z Ochotniczym Hufcem Pracy oraz uczniowie III LO wzięli udział w 12 edycji akcji „Podziel się Posiłkiem”, rozdając ulotki i koordynując akcje w czterech sklepach na terenie miasta Tomaszowa Maz.

Zbiórka żywności ma na celu wsparcie najuboższych rodzin i niedożywionych dzieci. Jej głównym przesłaniem w tym roku jest hasło: ,,Twoje dziecko uczy się od ciebie”. Dorośli jako rodzice powinni dawać dobry przykład dzieciom i zachęcać do pomocy innym, przekazując żywność dla potrzebujących. Dzieci i młodzież będący wolontariuszami mogą natomiast uczyć dorosłych, że warto pomagać i poświęcać swój czas, angażując się w pracę wolontariusza. Rozpoczynając akcję mieliśmy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu i postawie naszych wolontariuszy i osób o dobrym sercu, które podzielą się częścią swoich zakupów uda się zebrać tyle żywności, by zaspokoić, choć część potrzeb dzieci z tomaszowskich szkół.

Mieszkańcy naszego miasta nie zawiedli, dzięki ich hojności zebraliśmy prawie 1500 kg jedzenia, które przekażemy dzieciom za pomocą placówek oświatowych.

Za pomoc, zaangażowanie i hojność wszystkim SERDECZNIE DZIĘKUJEMY :)

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram