Tryb
Ciemny

16 październik Światowy Dzień Walki z Głodem

Najnowszy raport wykazał, że na całym świecie ponad 800 mln ludzi nie ma co jeść. Chodzi o populację odpowiadającą 22-krotności Polski, a tym samym jedną dziesiątą ludzkości. Czynnikami, które pogarszają obecną sytuację, jest wzrost cen i brak dostaw, spowodowane wojną w Ukrainie.

W tym tak szczególnym dniu, udało nam się sprowadzić z Banku Żywności z Łodzi 8 ton jedzenia dla najuboższych mieszkańców naszego miasta ale również uczyliśmy dzieci i młodzież jak Nie Marnować Jedzenia.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram