Candis – Programy terapii kierowane do osób używających

Candis – Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich współfinansowany ze środków Wojewody Łódzkiego reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi umowa nr 8/D/N/2021 z dnia 13.07.2021 r. CANDIS – Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania […]

Przeczytaj więcej O Candis – Programy terapii kierowane do osób używających

„STAWIAMY NA RODZINĘ”

Pod takim hasłem Fundacja Arka Nadziei zorganizowała piknik dla rodzin. Zachęcając do wspólnego spędzania czasu ze swoją rodziną. W trakcie pikniku zorganizowano wiele zabaw i konkursów, w których rywalizowały ze sobą drużyny złożone z dzieci i rodziców. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Odbyła się również, prowadzona przez psychologa, pogadanka dla rodziców na temat Kształtowania prawidłowych […]

Przeczytaj więcej O „STAWIAMY NA RODZINĘ”

Depresja wśród młodzieży

Smutny, agresywny, przestał się uczyć, nic mu się nie chce, stroni od ludzi… Czy to tylko przejawy młodzieńczego buntu? – warto się przyjrzeć i nie bagatelizować tych zachowań, ponieważ może się okazać, że to symptomy depresji. Cierpi na nią prawie jedna trzecia nastolatków. Przechodzą trudny czas, muszą zacząć podejmować ważne decyzje, ułożyć sobie relacje rodzinne […]

Przeczytaj więcej O Depresja wśród młodzieży

Młodzież na rozdrożu

Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców oraz seniorów na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia w […]

Przeczytaj więcej O Młodzież na rozdrożu

Pomoc żywnościowa 2020/2021

Dnia 16 marca 2021 r. zaczęliśmy realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2020/2021 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do […]

Przeczytaj więcej O Pomoc żywnościowa 2020/2021

Razem Najlepiej – nawiązaliśmy nową współprace

Nawiązaliśmy nową współprace z 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej, która dnia 16 marca 2021 r. pomogła nam w przywiezieniu z Banku Żywności w Łodzi 15 ton jedzenia dla osób najuboższych, które wspieramy przy współpracy z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. Dzięki temu wsparciu 800 osób przed Świętami Wielkanocnymi otrzyma paczkę, która […]

Przeczytaj więcej O Razem Najlepiej – nawiązaliśmy nową współprace

Profilaktyka krótkoterminowa „Fred goes net”

Od stycznia 2021 roku po raz kolejny realizujemy program „Fred goes net” przy wsparciu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby zdrowia, w związku z tym serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie instytucję i organizację działające na rzecz dobra dzieci i młodzieży w naszym […]

Przeczytaj więcej O Profilaktyka krótkoterminowa „Fred goes net”

Program dla użytkowników konopi ”Candis „

Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program pt. CANDIS, przeznaczony dla użytkowników przetworów konopi powyżej 16 roku życia, obejmuje 10 indywidualnych, ustrukturalizowanych sesji terapeutycznych. Możliwe jest rozszerzenie programu o spotkania wstępne poświęcone zapoznaniu się z terapeutą i programem, oraz dodatkowe sesje psychoterapii po zakończeniu programu.  Etapy […]

Przeczytaj więcej O Program dla użytkowników konopi ”Candis „