Tryb
Ciemny
Wydarzenia

Sprawdź co się u nas dzieje

Pomoc żywnościowa Podprogram 2021

Dnia 17 marca 2022 r. przyjęliśmy pierwszą dostawę w ramach podpisanej umowy z Bankiem Żywności w Łodzi na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021/2022 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz […]

Czytaj więcej
Młodzież na Rozdrożu

Od stycznia 2022 zaczęliśmy realizacje kolejnego Programu współfinansowanego przez Ministra Zdrowia Program „ Na rozdrożu” przeznaczony jest dla młodych dorosłych a także dla kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 6 uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnym oraz dla ich rodziców/opiekunów. Celem głównym programu jest utrzymanie abstynencji oraz wypracowanie […]

Czytaj więcej
Kontynuacja programów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia  w roku 2022

Od stycznia 2022 roku nasza fundacja w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia rozpoczęła kontynuację dwóch programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii. Nad realizacją projektów czuwa Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2022 realizowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających do dyspozycji Ministra właściwego […]

Czytaj więcej
Solidarni z Ukrainą

Młodzi z Ochotniczego Hufca Pracy z Tomaszowa Mazowieckiego wraz z naszą fundacją pomagają osobom z Ukrainy. Pełni energii i mocy uczniowie OHP przygotowali paczki z artykułami takimi jak: żywność, koce, ręczniki, ubrania, materiały opatrunkowe, chemia gospodarcza, zabawki, słodycze. Artykuły zostały przez nas dzisiaj przekazane do ośrodka gdzie na chwilę obecną przebywa 180 uchodźców w tym […]

Czytaj więcej
Pomoc dla młodzieży w ZSP nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Pomoc psychologiczna dla społeczności szkolnej,, pod takim tytułem rozpoczęliśmy od września br. projekt współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim. Działająca przy Szkole Fundacja Ekonomik zorganizowała projekt z myślą o wsparciu młodzieży, rodziców i nauczycieli by przeciwdziałać negatywnym skutkom długotrwałej pandemii, która widoczna jest zwłaszcza w kondycji psychicznej uczniów. […]

Czytaj więcej
Młodzież na Rozdrożu

Dzisiaj byliśmy w Szkole Podstawowej w Rokicinach. To już 23 szkoła w ramach programu ,, Młodzież na Rozdrożu ", którego realizację rozpoczęliśmy na początku września br. Celem zadania jest promowania mody na życie bez używek, uświadomienie o szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych - gdzie szukać pomocy, zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń […]

Czytaj więcej
Candis - Programy terapii kierowane do osób używających

Candis - Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich współfinansowany ze środków Wojewody Łódzkiego reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi umowa nr 8/D/N/2021 z dnia 13.07.2021 r. CANDIS - Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania […]

Czytaj więcej
„STAWIAMY NA RODZINĘ”

Pod takim hasłem Fundacja Arka Nadziei zorganizowała piknik dla rodzin. Zachęcając do wspólnego spędzania czasu ze swoją rodziną. W trakcie pikniku zorganizowano wiele zabaw i konkursów, w których rywalizowały ze sobą drużyny złożone z dzieci i rodziców. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Odbyła się również, prowadzona przez psychologa, pogadanka dla rodziców na temat Kształtowania prawidłowych […]

Czytaj więcej
Depresja wśród młodzieży

Smutny, agresywny, przestał się uczyć, nic mu się nie chce, stroni od ludzi… Czy to tylko przejawy młodzieńczego buntu? - warto się przyjrzeć i nie bagatelizować tych zachowań, ponieważ może się okazać, że to symptomy depresji. Cierpi na nią prawie jedna trzecia nastolatków. Przechodzą trudny czas, muszą zacząć podejmować ważne decyzje, ułożyć sobie relacje rodzinne […]

Czytaj więcej
1 2 3 31

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram