Tryb
Ciemny
Wydarzenia

Sprawdź co się u nas dzieje

FreD goes net – Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji

FreD goes net – Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencjiwspółfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiegoumowa nr 2/D/N/2023 z dnia 15.06.2023 r. Od dnia 19 czerwca 2023roku rozpoczęliśmy realizację programu „Fred goes net” przy wsparciu Wojewody Łódzkiego. Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby zdrowia, w związku z tym serdecznie […]

Czytaj więcej
Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Od  dnia 19 czerwca 2023 roku rozpoczęliśmy realizację programu profilaktycznego  na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Dotacja to to 12 000 zł a całkowity koszt realizacji programu to 15 700 zł. W tym roku program oferujemy dla trzech powiatów tomaszowskiego, piotrkowskiego i opoczyńskiego. Dwugodzinne warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS  możemy przeprowadzić dla młodzieży w […]

Czytaj więcej
Candis - Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich

          Candis - Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego umowa nr 3/D/N/2023 z dnia 15.06.2023 r. CANDIS - Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program CANDIS, przeznaczony dla osób powyżej […]

Czytaj więcej
Program profilaktyczny „Młodzież na rozdrożu”

Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców oraz seniorów na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia w […]

Czytaj więcej
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 Plus CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są: OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023 Pomoc żywnościowa […]

Czytaj więcej
CANDIS – program dla osób użytkowników konopi

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. umowa nr 171/EKW/HN/DLIC/2023 z dnia 02.01.2023 r. Uczestnicy Programu Candis mogą uzyskać profesjonalne wsparcie zarówno w sytuacji w której decydują się  ograniczyć spożycie konopi lub chcą całkowicie zrezygnować z jej używania. Świadomi tego procesu twórcy Programu Candis, przygotowali specjalną ścieżkę, która przewiduje różne trudności […]

Czytaj więcej
Realizacja programów profilaktyki selektywnej

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 -2025 w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. umowa nr 18/BO/B/DPiEP/2023 z dnia 02.01.2023 r. Grupa docelowaAdresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzależnionych. Cele programuProgram […]

Czytaj więcej
Redukcja szkód, rehabilitacja i integracja społeczna osób uzależnionych

Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 6, przeznaczony jest dla osób, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnym oraz dla ich rodziców/opiekunów. Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 -2025 w ramach […]

Czytaj więcej
Podsumowanie Trzech Projektów

Dnia 19 grudnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste podsumowanie trzech projektów realizowanych w ramach współpracy z Wojewodą Łódzkim, Marszałkiem Województwa Łódzkiego i Starostą Tomaszowskim. Realizowane projekty to : Podczas trwania projektów dzieci i młodzież brała udział w teście wiedzy z wyżej wymienionych tematów a najaktywniejsi uczniowie otrzymali nagrody

Czytaj więcej
1 2 3 33

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram