Tryb
Ciemny
Wydarzenia

Sprawdź co się u nas dzieje

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego umowa nr 4/D/HV/2022 z dnia 29.06.2022 r. Od  1 lipca 2022 roku rozpoczęliśmy realizację programu profilaktycznego  na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Wsparcie Marszałka województwa Łódzkiego to 7 200 zł a całkowity koszt realizacji programu to 10 300 zł. W tym roku program oferujemy […]

Czytaj więcej
Paczka Świąteczna od Wojewody Łódzkiego

Od dnia 15  listopada 2022 r. nasza fundacja zaczęła realizować programu współfinansowanego z Samorządu Województwa Łódzkiego - Pomoc Świąteczna w ramach zadania Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.  Celem programu jest dotarcie do 600 dzieci z terenu powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego […]

Czytaj więcej
POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty Fundacja Arka Nadziei z terenu województwa łódzkiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – […]

Czytaj więcej
Młodzież na Rozdrożu

Dnia 30 listopada br. odbyły się  zajęcia profilaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno  -Wychowawczym w Tomaszowie współfinansowane przez Starostę Tomaszowskiego. Na koniec zajęć otrzymaliśmy piękny prezent od uczniów - własnoręcznie narysowany obraz a na nim Arka Nadziei Pięknie dziękujemy

Czytaj więcej
Spotkanie profilaktyczne z rodzicami

W dniu 16 października 2022 r.  w Zespole Szkół Ponadpodstwowych  nr 1 w Tomaszowie Maz, odbyły się warsztaty dla rodziców i opiekunów uczniów z współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego prowadzone przez naszą psychoterapeutę mgr Anette Markiewicz. Dziękujemy Dyrekcji za Zaufanie i zaproszenie nas do szkoły.                           W programie uwzględniono zagadnienia dotyczące HIV/AIDS, obejmujące m.in. aspekty […]

Czytaj więcej
Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

W lipcu 2022 roku prezes naszej fundacji  po raz kolejny podpisał umowę współfinansowanego z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację programu profilaktycznego dotyczącego „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Wsparcie Wojewody to 14 000 zł a całkowity koszt realizacji programu to 17 660zł. W tym roku program oferujemy dla trzech powiatów tomaszowskiego, piotrkowskiego […]

Czytaj więcej
Candis - Programy terapii kierowane

Candis - Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego umowa nr 1/D/N/2022 z dnia 29.06.2022 r. CANDIS - Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program CANDIS, przeznaczony dla osób powyżej 16 […]

Czytaj więcej
Razem ze Starostą Tomaszowskim

Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców oraz seniorów na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia pod […]

Czytaj więcej
Pomoc żywnościowa Podprogram 2021

Dnia 17 marca 2022 r. przyjęliśmy pierwszą dostawę w ramach podpisanej umowy z Bankiem Żywności w Łodzi na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021/2022 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz […]

Czytaj więcej

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram