Tryb
Ciemny
Wydarzenia

Sprawdź co się u nas dzieje

Spotkanie profilaktyczne z rodzicami

W dniu 16 października 2022 r.  w Zespole Szkół Ponadpodstwowych  nr 1 w Tomaszowie Maz, odbyły się warsztaty dla rodziców i opiekunów uczniów z współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego prowadzone przez naszą psychoterapeutę mgr Anette Markiewicz. Dziękujemy Dyrekcji za Zaufanie i zaproszenie nas do szkoły.                           W programie uwzględniono zagadnienia dotyczące HIV/AIDS, obejmujące m.in. aspekty […]

Czytaj więcej
Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

W lipcu 2022 roku prezes naszej fundacji  po raz kolejny podpisał umowę współfinansowanego z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację programu profilaktycznego dotyczącego „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Wsparcie Wojewody to 14 000 zł a całkowity koszt realizacji programu to 17 660zł. W tym roku program oferujemy dla trzech powiatów tomaszowskiego, piotrkowskiego […]

Czytaj więcej
Candis - Programy terapii kierowane

Candis - Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego umowa nr 1/D/N/2022 z dnia 29.06.2022 r. CANDIS - Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program CANDIS, przeznaczony dla osób powyżej 16 […]

Czytaj więcej
Razem ze Starostą Tomaszowskim

Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców oraz seniorów na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia pod […]

Czytaj więcej
Pomoc żywnościowa Podprogram 2021

Dnia 17 marca 2022 r. przyjęliśmy pierwszą dostawę w ramach podpisanej umowy z Bankiem Żywności w Łodzi na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021/2022 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz […]

Czytaj więcej
Młodzież na Rozdrożu

Od stycznia 2022 zaczęliśmy realizacje kolejnego Programu współfinansowanego przez Ministra Zdrowia Program „ Na rozdrożu” przeznaczony jest dla młodych dorosłych a także dla kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 6 uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnym oraz dla ich rodziców/opiekunów. Celem głównym programu jest utrzymanie abstynencji oraz wypracowanie […]

Czytaj więcej
Kontynuacja programów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia  w roku 2022

Od stycznia 2022 roku nasza fundacja w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia rozpoczęła kontynuację dwóch programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii. Nad realizacją projektów czuwa Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2022 realizowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających do dyspozycji Ministra właściwego […]

Czytaj więcej
Solidarni z Ukrainą

Młodzi z Ochotniczego Hufca Pracy z Tomaszowa Mazowieckiego wraz z naszą fundacją pomagają osobom z Ukrainy. Pełni energii i mocy uczniowie OHP przygotowali paczki z artykułami takimi jak: żywność, koce, ręczniki, ubrania, materiały opatrunkowe, chemia gospodarcza, zabawki, słodycze. Artykuły zostały przez nas dzisiaj przekazane do ośrodka gdzie na chwilę obecną przebywa 180 uchodźców w tym […]

Czytaj więcej
Pomoc dla młodzieży w ZSP nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Pomoc psychologiczna dla społeczności szkolnej,, pod takim tytułem rozpoczęliśmy od września br. projekt współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim. Działająca przy Szkole Fundacja Ekonomik zorganizowała projekt z myślą o wsparciu młodzieży, rodziców i nauczycieli by przeciwdziałać negatywnym skutkom długotrwałej pandemii, która widoczna jest zwłaszcza w kondycji psychicznej uczniów. […]

Czytaj więcej

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram