Tryb
Ciemny
Wydarzenia

Sprawdź co się u nas dzieje

W roku 2021 zaczniemy realizacje kolejnego Programu współfinansowanego przez Ministra Zdrowia

Program „ Na rozdrożu” przeznaczony jest dla młodych dorosłych a także dla kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 3 uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnym oraz dla ich rodziców/opiekunów. Celem głównym programu jest utrzymanie abstynencji oraz wypracowanie metod pracy umożliwiających beneficjentom wyjście z grupy zagrożenia wykluczeniem społecznym.Skupienie […]

Czytaj więcej
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020  – październik  2021,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji […]

Czytaj więcej
Życzenia Świąteczne

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2021 Życzy! Fundacja Arka Nadziei

Czytaj więcej
Zakończenie projektu ,, Młodzież na rozdrożu”

W dniu 21 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów profilaktycznych „Młodzież na rozdrożu” współfinansowanych przez Starostę tomaszowskiego. Uczniowie  z 25 klas oraz ich rodzice z terenu powiatu tomaszowskiego brali udział w tych warsztatach od września 2020 r. Zajęcia prowadzone były przez Panią Anettę Markiewicz z Fundacji Arka […]

Czytaj więcej
Uroczyste podsumowanie warsztatów profilaktycznych w starostwie powiatowym w Tomaszowie Maz.

W dniu 12.12.2019r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów profilaktycznych z zakresu wiedzy o HIV/AIDS oraz „Młodzież na rozdrożu”. Uczniowie  brali udział w tych warsztatach od września 2019 r. Zajęcia prowadzone były przez Panią Anettę Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Maz. Warsztaty pt. „Młodzież na rozdrożu” realizowane były […]

Czytaj więcej
Paczka Świąteczna od Wojewody Łódzkiego

Od dnia 16  listopada 2020 r. nasza fundacja zaczęła realizować  program współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego - Pomoc Świąteczna 2020 w ramach zadania Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.  Celem programu jest dotarcie głównie do dzieci, które nie mogą liczyć na żadną świąteczną […]

Czytaj więcej
PODPROGRAM 2019 – efekty

Fundacja Arka Nadziei z terenu województwa łódzkiego przy współpracy Bankiem Żywności w Łodzi realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie […]

Czytaj więcej
Start Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej: "Bez chemii na drodze"

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprzejmie informuje o rozpoczęciu kampanii społecznej "Bez chemii na drodze". Kampania jest realizowana przez Fundację Poza Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Powstała z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Celem kampanii jest rozpowszechnienie informacji na temat ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych podczas jazdy. Kampania adresowana jest do […]

Czytaj więcej
Młodzież na rozdrożu

„ Prowadzenie działań edukacyjnych w 2020 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia” pod […]

Czytaj więcej

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram