Tryb
Ciemny
Wydarzenia

Sprawdź co się u nas dzieje

Młodzież na Rozdrożu

Dzisiaj byliśmy w Szkole Podstawowej w Rokicinach. To już 23 szkoła w ramach programu ,, Młodzież na Rozdrożu ", którego realizację rozpoczęliśmy na początku września br. Celem zadania jest promowania mody na życie bez używek, uświadomienie o szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych - gdzie szukać pomocy, zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń […]

Czytaj więcej
Candis - Programy terapii kierowane do osób używających

Candis - Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich współfinansowany ze środków Wojewody Łódzkiego reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi umowa nr 8/D/N/2021 z dnia 13.07.2021 r. CANDIS - Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania […]

Czytaj więcej
„STAWIAMY NA RODZINĘ”

Pod takim hasłem Fundacja Arka Nadziei zorganizowała piknik dla rodzin. Zachęcając do wspólnego spędzania czasu ze swoją rodziną. W trakcie pikniku zorganizowano wiele zabaw i konkursów, w których rywalizowały ze sobą drużyny złożone z dzieci i rodziców. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Odbyła się również, prowadzona przez psychologa, pogadanka dla rodziców na temat Kształtowania prawidłowych […]

Czytaj więcej
Depresja wśród młodzieży

Smutny, agresywny, przestał się uczyć, nic mu się nie chce, stroni od ludzi… Czy to tylko przejawy młodzieńczego buntu? - warto się przyjrzeć i nie bagatelizować tych zachowań, ponieważ może się okazać, że to symptomy depresji. Cierpi na nią prawie jedna trzecia nastolatków. Przechodzą trudny czas, muszą zacząć podejmować ważne decyzje, ułożyć sobie relacje rodzinne […]

Czytaj więcej
Młodzież na rozdrożu

Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców oraz seniorów na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia w […]

Czytaj więcej
Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych Życzy Fundacja Arka Nadziei

Czytaj więcej
Pomoc żywnościowa 2020/2021

Dnia 16 marca 2021 r. zaczęliśmy realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2020/2021 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do […]

Czytaj więcej
Razem Najlepiej – nawiązaliśmy nową współprace

Nawiązaliśmy nową współprace z 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej, która dnia 16 marca 2021 r. pomogła nam w przywiezieniu z Banku Żywności w Łodzi 15 ton jedzenia dla osób najuboższych, które wspieramy przy współpracy z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. Dzięki temu wsparciu 800 osób przed Świętami Wielkanocnymi otrzyma paczkę, która […]

Czytaj więcej
Kontynuacja programów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia

Od stycznia 2021 roku nasza fundacja w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia rozpoczęła realizację trzech programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii. Nad realizacją projektów czuwa Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2022 realizowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających do dyspozycji Ministra […]

Czytaj więcej

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram