Tryb
Ciemny

Redukcja szkód, rehabilitacja i integracja społeczna osób uzależnionych

Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 6, przeznaczony jest dla osób, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnym oraz dla ich rodziców/opiekunów.

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 -2025 w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 800 zł, dofinansowanie to 25 000 zł.

Celem głównym programu jest utrzymanie abstynencji oraz wypracowanie metod pracy umożliwiających beneficjentom wyjście z grupy zagrożenia wykluczeniem społecznym. Skupienie się na działaniach mających odbudować zdolności samodzielnego funkcjonowania oraz świadczenia pracy na rynku pracy

Cel ten realizujemy poprzez:

  • udzielanie osobom uzależnionym od różnych środków psychoaktywnych, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień lub są w jej trakcie - dalszego wsparcia terapeutycznego. Zapobieganie nawrotom oraz pomoc w sytuacjach nagłego kryzysu poprzez interwencje kryzysowe, zapewnienie zaplecza socjalnego w postaci pomocy materialnej (żywność i ubrania), uczestnictwa w kursach przysposobienia zawodowego a także nabywanie doświadczenia poprzez pracę z ludźmi w punkcie wydawania żywności.
  • zapewnienie członkom rodzin osób uzależnionych od narkotyków wsparcia i pomocy (udział w proponowanych grupach) przez cały czas trwania projektu.

Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów   terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia w/w programu.

Chętnych do programu można zgłosić pod nr tel. 695 621 965                                               ( ilość miejsc  ograniczona ).

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram