Tryb
Ciemny

Podsumowanie Trzech Projektów

Dnia 19 grudnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste podsumowanie trzech projektów realizowanych w ramach współpracy z Wojewodą Łódzkim, Marszałkiem Województwa Łódzkiego i Starostą Tomaszowskim. Realizowane projekty to :

  1. Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS współfinansowane przez Wojewodę Łódzkiego
  2. Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS współfinansowane z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego
  3. Warsztaty dla dzieci i młodzieży pt.  „ Młodzież na Rozdrożu” program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom współfinansowany przez Starostę Powiatu Tomaszowskiego

Podczas trwania projektów dzieci i młodzież brała udział w teście wiedzy z wyżej wymienionych tematów a najaktywniejsi uczniowie otrzymali nagrody

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram