Tryb
Ciemny

Candis - Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich

          Candis - Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich

współfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego

umowa nr 3/D/N/2023 z dnia 15.06.2023 r.

CANDIS - Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program CANDIS, przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia.

Etapy terapii:

  • terapia wzmacniająca motywację ma pomóc w rozpoznaniu i wzmocnieniu gotowości pacjenta do zmiany. Wielu użytkowników konopi chciałoby zmienić swój sposób używania, jednak wewnętrzny konflikt „za i przeciw” stanowi w tym wielką przeszkodę. Dlatego, głównie na początku terapii, pracuje się nad usunięciem takich wątpliwości i wzmocnieniem motywacji do zmiany.
  • elementy terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) mają wesprzeć pacjenta w nauczeniu się umiejętności pomagających mu zmienić wzory zachowania związane z używaniem konopi. Terapia koncentruje się na wyrobieniu zdolności i sprawności, które pomogą w zredukowaniu lub całkowitym zaprzestaniu używania. Jej zakres obejmuje np. strategie radzenia sobie w sytuacjach ryzyka stwarzających niebezpieczeństwo nawrotów, a także techniki,  które pomagają wytrwać w decyzji  o zaprzestaniu używania. 
  • techniki treningu rozwiązywania problemów mają poprawić skuteczność pacjenta w radzeniu sobie z problemami psychicznymi lub społecznymi, które mogą być zarówno przyczyną jak i skutkiem używania przetworów konopi. Podczas terapii uwzględnia się także inne problemy związane z codziennym życiem, pracą i środowiskiem społecznym, które mogą stanowić przeszkodę w ograniczeniu używania konopi lub rezygnacji z ich używania.  Trening rozwiązywania problemów jest dla uczestników terapii wsparciem w ich pokonywaniu.

CANDIS jest realizowany od wielu lat w poradniach leczenia uzależnień w Niemczech, Austrii i Luksemburgu, a badania wskazują na jego dużą skuteczność – w różnych krajach od 41% do 46% absolwentów programu zachowuje abstynencję po 3 i po 6 miesiącach od zakończenia leczenia.

Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, który odbył dodatkowo profesjonalne szkolenie uprawniające do prowadzenia w/w programu.

Całkowity koszt zadania 17 400 zł w tym wsparcie 13 2000 zł.

Chętnych do programów można zgłosić pod nr tel. 695 621 965 ( ilość miejsc  ograniczona ). Realizacja projektów odbywa się w siedzibie fundacji ul. Dzieci Polskich 41a Tomaszów Maz.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram