Tryb
Ciemny

Aktywni z tomaszowskiego hufca

działają w ramach naszego projektu „Pomocna Dłoń” na rzecz ubogich mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego
Ochotniczy Hufiec Pracy w Tomaszowie Maz. w myśl zasady, którą wpaja swoim uczestnikom, że każdy może pomagać innym i angażować się w wiele akcji wolontariatu bez  względu na stan portfela.
Tak też było w dniu 22 listopada 2011r. Uczestnicy hufca wzięli udział po raz trzeci w tym roku szkolnym w rozładunku żywności w Fundacji Arka Nadziei, która współpracuje z Bankiem Żywności. Obie instytucje wspierają swoją pomocą najuboższe rodziny: Fundacja w naszym mieście, a Banki Żywności w całym kraju. Realizują one w ten sposób Europejski Program Pomocy Najuboższym Mieszkańcom przekazując im nadwyżki żywności. Wytypowane rodziny otrzymują co miesiąc paczki z art. spożywczymi o długim terminie przydatności do spożycia, aby mogły choć w podstawowym zakresie zaspokoić swoje potrzeby. Ponadto dwa razy w roku przed każdymi świętami rodziny te wspierane są dodatkowo paczkami przygotowanymi po zbiórce żywności. Otrzymują wtedy nie tylko żywność, ale słodycze i inne artykuły, które powinny znaleźć się na świątecznym stole.

Rozładunek żywność

Dzięki temu udaje się w Tomaszowie udzielać pomocy żywnościowej ok. 2 tys. osób - najbiedniejszym rodzinom z powiatu tomaszowskiego. Żywność dostarczona jest do Tomaszowa tirami, które trzeba rozładować. Właśnie w tę pomoc zaangażowali się uczestnicy hufca. Już od września aktywnie pomagają w rozładunku żywności – brali już udział w trzech takich rozładunkach 29 września, 8 listopada i 22 listopada.
Wymaga to od nich dużego wysiłku fizycznego, ale zawsze są chętni do pomocy za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram