Tryb
Ciemny

Bezpieczne wakacje

Pod takim hasłem przygotowaliśmy cykl wakacyjnych spotkań szkoleniowych dla rodziców i opiekunów.

Spotkania mają na celu dostarczenie wiedzy na temat skutków używania przez młodzież środków psychoaktywnych, tj. marihuany, amfetaminy, dopalaczy, alkoholu itp.

Poruszane będą następujące tematy:
- w jaki sposób poznać czy dziecko ma kontakt ze środkami odurzającymi,
- na co zwrócić szczególną uwagę,
- co warto wiedzieć na temat środków psychoaktywnych,
- jak zadziałać, jeśli dotyczy to naszego dziecka.

Na spotkaniach rodzice będą mogli otrzymać pakiet materiałów z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz bezpłatne testy na obecność narkotyków w organizmie.

Spotkania będą odbywały się przez całe wakacje w każdy czwartek sierpnia br. w siedzibie fundacji przy ul. Dzieci Polskich 41a o godzinie 16.00, prowadzone będą przez specjalistów terapii uzależnień w dziedzinie narkotyków i alkoholu wraz z rodzicami, którzy wyrwali z nałogu swoje dzieci.

Od maja do listopada br. Fundacja Arka Nadziei realizuje także projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. pod nazwą

wspieranie osób i rodzin znajdujących się w grupie ryzyka wystąpienia problemów związanych z uzależnieniami, m.in. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

W ramach zadania uruchomiono Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i narkotykowym.

Z pomocy można skorzystać we wtorek, środę godz.15.30 – 19.00 i piątek 10.00 - 14.00.

Wszelkie porady udzielane są anonimowo i bezpłatnie.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram