Tryb
Ciemny

Debata społeczna

Dnia 26 lutego br. z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim inspektora Gabriela Olejnika zorganizowana została debata społeczna, której tematem była „Współpraca piotrkowskich szkół z policją  w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich”.

 W debacie brali udział Pedagodzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Piotrkowa Trybunalskiego oraz Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim, a także przedstawiciel Referatu Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa. Spotkanie poprowadził Naczelnik Wydziału dw. Z Przestępczością Narkotykową piotrkowskiej komendy nadkomisarz Robert Stachera.

 

Celem dyskusji było omówienie współpracy między szkołą a policją oraz próba podniesienia efektywności tej współpracy, a także wypracowanie optymalnych metod współdziałania w sferze przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. W ramach spotkania dyrektor naszej fundacji zaprezentował podstawowe założenia i cele terapeutycznego programu wczesnej interwencji o nazwie FRED  GOES  NET. Program ten skierowany jest do młodzieży używającej środków psychoaktywnych, dla których kontakt z używkami i związane z tym łamanie przepisów było pierwszym tego rodzaju incydentem w ich życiu. Poziom debaty był wysoce merytoryczny, zaś samo spotkanie miało formę ożywionej dyskusji.
W toku spotkania zaproszeni goście wypełnili anonimową ankietę, której  analiza pozwoli ukierunkować profilaktyczne działania policji w sferze współpracy ze szkołami. Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim podsumował spotkanie i zaznaczył, że jego cel został osiągnięty.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram