Tryb
Ciemny

Dopalacze mogą Cię wypalić – poznaj fakty

W listopadzie i grudniu br. przeprowadziliśmy kilka warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat niebezpiecznych środków psychoaktywnych jakimi są tzw. dopalacze. W szkole podstawowej w Rozprzy, w zespole szkół w Zawadzie, w Niechcicach, w Czerniewicach Celem głównym zadania było kształtowanie umiejętności skutecznego odmawiania zażywania dopalaczy, uzyskanie wiedzy na temat zniszczeń organizmu i skutków społecznych spowodowanych spożywaniem tych środków.

Ważne było poznanie stanowiska uczniów na temat środków uzależniających, wdrażanie uczniów do autorefleksji i samooceny, wzmocnienie zachowań asertywnych Spotkania miały na celu obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowania ryzykownych zachowań generowanych przez grupę i prowadzących do sięgania po substancję psychoaktywne.

Młodzi ludzie muszą wiedzieć, że dopalacze to narkotyki. Tak samo działają na ośrodkowy układ nerwowy, powodując różnego rodzaju odlot, ale i tak samo zwłaszcza przy przedawkowaniu, mogą wywołać problemy z układem krążenia, kilkudniowe depresje, problemy ze snem, zatrucia, powodują agresywne zachowanie i co najgorsze – tak samo mogą prowadzić do uzależnienia. Zażyciu dopalaczy towarzyszą niepożądane efekty.

Zjazd pojawia się po ustąpieniu fazy euforycznej: wzrost ciśnienia (nawet do wartości 255/220 przy normie 120/80), podwyższenie tętna (nawet do 190 uderzeń serca na minutę, gdy zwykle to ok. 70) i temperatury ciała; stany lękowe (osoby pod wpływem dopalaczy słyszą głosy, widzą rzeczy, których nie ma, mają urojenia o charakterze prześladowczym). Nowe substancje psychoaktywne stanowią coraz poważniejszy problem, dlatego warto o tym mówić. Zadanie było realizowane ze środków finansowych Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zdjęcia w dziale GALERIA

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram