Tryb
Ciemny

Dopalacze mogą Cię wypalić

Pod takim hasłem przeprowadziliśmy na terenie miasta i powiatu cykl szkoleń poświęconych problematyce tzw. dopalaczy – dostępnych mimo zakazu sprzedaży, groźnych dla zdrowia i życia substancji o działaniu psychoaktywnym. Spotkania adresowane do nauczycieli, rodziców i uczniów prowadziła p. Anetta Markiewicz - profilaktyk, terapeuta uzależnień.

Zajęcia były tak przygotowane by można było na nich zapoznać się m.in. ze skutkami używania dopalaczy, poznać związane z nimi fakty i mity, uzyskać porady dotyczące przeciwdziałania temu zjawisku. Były one połączeniem edukacji werbalnej, multimedialnej i refleksji ucznia. Po spotkaniu uczestnicy dostali ulotki przygotowane przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Od stycznia do czerwca w 2011r. spotkania odbyły się na terenie szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1, 12, 13, 14 w Tomaszowie Maz., w Czerniewicach, w Wiadernie.

- Gimnazjum nr 3, 4, 6, 8 w Tomaszowie Maz., Gimnazjum dla Dorosłych w Tomaszowie Maz., Gimnazjum w Lubochni, Czerniewicach, w Wiadernie,

- ZSP nr 1 i II LO w Tomaszowie Maz.

 

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram