Tryb
Ciemny

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Od 29 kwietnia 2013r. nasza fundacja rozpoczęła realizację programu współfinansowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. To zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym głównie dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

To kolejny rok realizacji programu, a jego celem jest informowanie, przeciwdziałanie, wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodziców w walce z uzależnieniem od narkotyków. Pragniemy wyjść naprzeciw młodzieży i osób, które zagrożone są narkomanią, eksperymentują i używają środki psychoaktywne oraz ich rodzin. Kształtować postawy normatywne dotyczące narkotyków oraz promować postawy pro-zdrowotne, dążyć od rozwiązywania sytuacji kryzysowych związanych z narkotykami oraz innymi środkami psychoaktywnymi. Rozwiązywać problemy osób, które zakończyły proces terapii i chcą dalej utrzymywać abstynencje.
Zadanie składa się z pięciu zaplanowanych form pracy:
1.Działalności edukacyjno - profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
2.Dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym w siedzibie Fundacji „Arka Nadziei”.
3. Działalności prelekcyjnej skierowanej do rodziców dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią, jako sposób zapobiegania problemowi współczesnych uzależnień.
4. Profilaktyki krótkoterminowej skierowanej do dzieci i młodzieży po inicjacji narkotykowej.
5. Działań reintegracyjnych skierowanych do osób po skończonej terapii i ich rodzin.
Program „ Na Rozdrożu” realizujemy na terenie powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego.
Realizatorami projektu są specjaliści terapii uzależnień w dziedzinie narkomanii.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram