Tryb
Ciemny

DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM TOMASZOWA i WOLONTARIUSZOM

Tomaszowska zbiórka żywności zorganizowana przez naszą Fundację w sklepach Biedronki przy ul. Dzieci Polskich i Strzeleckiej, oraz w supermarkecie Hoża w dniach 23-24 marca br. została zakończona. 78 osobowa grupa wolontariuszy zebrała 900 kg żywności. To wielki sukces mieszkańców miasta, którym dziękujemy za wielką hojność. W ten sposób udało się przygotować 150 paczek dla wielodzietnych rodzin w trudnej sytuacji finansowej z terenu Tomaszowa wskazanych przez szkolnych pedagogów. Organizatorzy dziękują dyrektorom wyżej wymienionych sklepów za życzliwość i współpracę z wolontariuszami. Wyrazy uznania składamy dorosłym wolontariuszom Arki, uczniom z III Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 3, 6, Gimnazjum OHP - zachęconych do zbiórki przez pedagoga Anetę Albrecht, Honoratę Goździk, Emilię Piechnę oraz komendanta i wychowawców Ochotniczego Hufca Pracy.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram