Tryb
Ciemny

Fundacja doceniona

Pierwsza od lewej Anetta Markiewicz, dyrektorka Fundacji "Arka Nadziei". Odznaki wręcza Antoni Urbanek - komendant Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

W miniony czwartek odbyła się w Łodzi konferencja "Ochotnicze Hufce Pracy - partnerstwo lokalne wspólną drogą do sukcesu". W jej trakcie dyrektorka Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Maz. Anetta Markiewicz odebrała z rąk komendanta Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP Antoniego Urbanka Honorową Odznakę OHP w uznaniu zasług dla rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy.

Odznaka ta przyznawana jest wieloletnim przyjaciołom i współpracownikom OHP w podziękowaniu za wsparcie oraz zaangażowanie w działania podejmowane w celu wyrównywania szans młodych ludzi zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Anetta Markiewicz współpracuje z Hufcem Pracy od 8 lat. W tym czasie realizowała z uczestnikami hufca z Gimnazjum dla Dorosłych programy profilaktyczno-edukacyjne "Bezpieczna przystań", "Na rozdrożu", "Żyję bez uzależnień", "Trening zastępowania agresji". Prowadziła zajęcia z profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynarkotykowej. Udzielała się społecznie, wygłaszając prelekcje dotyczące alkoholizmu, pełniąc dyżury terapeutyczne dla młodzieży i zebrania profilaktyczne z rodzicami. Wspomagała biedniejsze rodziny uczestników hufca, oferując im pomoc żywnościową z Banku Żywności.

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 22 (1193) z dnia 31 Maja 2013r.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram