Tryb
Ciemny

Integracja- Sport- Profilaktyka w piotrkowskim hufcu

ŚHP 5-2 Piotrków Tryb.ŚHP 5-2 Piotrków Tryb.

Dnia 24 września br. na uczestników Środowiskowego Hufca Pracy uczących się w Gimnazjum ZDZ w Piotrkowie Trybunalskim czekała Integracja - Sport - Profilaktyka. Impreza pod tym hasłem odbyła się już po raz drugi a nasza fundacja wraz z praktykantami z Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego z Piotrkowa Trybunalskiego miała możliwość pomóc w tym wspaniałym spotkaniu.

  Głównym celem spotkania organizowanego przez kadrę hufca  we współpracy z dyrekcją, nauczycielami  ZDZ oraz Fundacją Arka Nadziei z Tomaszowa Maz. była integracja  kontynuujących naukę uczestników z nowoprzyjętymi uczniami szkoły oraz profilaktyka mająca na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

  Forma wrześniowego ogniska połączona z różnorodnymi rozgrywkami sportowymi i profilaktyką trafiła w oczekiwania uczestników, bo z jednej strony zapewniała dużo zabawy a z drugiej przeciwdziałała niepożądanym zachowaniom takim jak: branie narkotyków.
 

Pogoda nam dopisała, rozegraliśmy turnieje w darta, cube, walkę na wiosła, rzuty ringo, ale największą frajdę sprawiło wszystkim przeciąganie liny, gdzie naprzeciwko siebie stanęła kadra wychowawcza i uczestnicy hufca. Tym razem zwycięstwo odnieśli wychowawcy, nauczyciele i pracownicy fundacji ale po treningach w świetlicowej siłowni na które uczniowie mają cały rok, podczas kolejnej wrześniowej imprezy z pewnością nie dadzą się tak łatwo pokonać. Na imprezie nie zabrakło również elementu związanego z wiedzą ogólną podopiecznych Gimnazjum ZDZ, a właściwie z ich możliwościami intelektualnymi, które okazały się całkiem niezłe, kiedy odpowiadali na pytania quizu. 

Na koniec spotkania było pieczenie przy ognisku kiełbasek i podjadanie słodkich przekąsek, którymi można było się częstować podczas przerw między zawodami, profilaktyką a także śpiewów przy akompaniamencie gitary. Przypominaliśmy sobie stare harcerskie piosenki, ale nie zabrakło również utworów Budki Suflera czy Dżemu.

Z pewnością taki początek nowego roku szkolnego był dla uczniów Gimnazjum doskonałą formą zżycia się w  grupie, zachętą do angażowania się w życie kulturalne i społeczne a też promowaniem życia bez wspomagania środkami psychoaktywnymi zgodnie z nową kampanią Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii - Narkotyki „Na Co Mi To”.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram