Kolejny rok wsparcia przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii kolejny rok za pośrednictwem naszej fundacji zaczęło współfinansować miasto i powiat tomaszowski i opoczyński w walce z narkomanią.
W tym roku terapeuci Arki od dnia 2 stycznia zaczęli realizację dwóch programów. Pierwszy to „ Fred goes net” program wczesnej interwencji dla młodych osób (od 12 do 18 lat) dla których kontakt z narkotykami czy alkoholem i związane z tym złamanie przepisów było pierwszym incydentem w ich życiu.

Osoba taka nie może być uzależniona. Ten program zwykle pozwala osobie po raz pierwszy krytycznie spojrzeć na to co zrobiła, na to co się stało i dowiedzieć się jak to wpłynie na jej przyszłość. Celem zajęć jest pobudzenie uczestników do refleksji, podniesienie poziomu ich wiedzy na temat używania ww. środków zachęcenie do oceny ryzyka i odpowiedzialności, zmiana nastawienia i zachowania związanego z używaniem alkoholu czy narkotyków.

Drugi to program postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym procesie terapii oraz dla ich rodziców pod nazwą „Na rozdrożu”. Celem programu jest radzenie sobie z napięciami oraz sytuacjami , które są ryzykowne dla funkcjonowania w trzeźwości. Stworzenie możliwości do pracy nad sobą, szukanie rozwiązań zdrowego odreagowania napięć i stresów oraz zmiana przekonań i zachowań, które destrukcyjnie wpływają na funkcjonowanie rodziny. W programie dajemy również sznsę spotkania z doradcą zawodowym, który może pomóc nakreślić drogę rozwoju osobistego oraz pomóc w znalezieniu pracy.

Więcej informacji na temat programów oraz uczestnictwa w nich można uzyskać w dziale Realizowane Projekty lub w siedzibie Fundacji ARKA NADZIEI ul. Dzieci Polskich 41a w Tomaszowie Mazowieckim a także pod nr tel. 695-621-965