Tryb
Ciemny

Legalne wagary z Arką nadziei

W ramach akcji przygotowanej przez Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. pod hasłem Legalne Wagary do naszej fundacji zgłaszają się uczniowie, którzy chcą być aktywni wolontaryjnie. Arka przygotowała dla nich wiele ciekawych propozycji, a jedną z nich już udało się przeprowadzić. W dniach 2 i 3 marca 2017r. wolontariusze z Gimnazjum nr 3 i 4 przygotowali wraz z nami akcje pt ”Stop marnowaniu żywności z korzyścią dla Ciebie i środowiska”. Starsi uczniowie poprowadzili spotkania dla młodszych kolegów, które odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej nr 14, 10, w Tomaszowie Maz. Wzięło w nich udział ok. 65 uczniów. Wolontariusze przygotowali wspólnie z dyrektorem fundacji p. Anettą Markiewicz prezentacje, na podstawie której omówili problem głodu na świecie i marnowania żywności w naszych domach. Temat poszerzyli o edukację proekologiczną związaną z zanieczyszczaniem środowiska i produkcją nadmiaru śmieci w procesie wytwarzania żywności i opakowań. Wolontariusze udzielili także instruktażu na temat sortowania śmieci i zdrowego odżywiania. Robiąc takie programy mamy nadzieję, że młode pokolenie polaków będzie miało nie tylko dobrą wiedzę na ten temat ale wspólnie z nami będzie przeciwdziałać temu problemowi zaczynając właśnie od siebie i swojego domu, zwłaszcza, że dla naszej fundacji to ważny temat – mówi Anetta Markiewicz. Statystyki mówią, że w co trzecim domu marnuje się jedzenie, a wiele osób w naszym mieście boryka się z głodem. Do naszej fundacji raz na dwa miesiące zgłasza się po pomoc żywnościową 1000 osób w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który realizujemy od wielu lat.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram