Tryb
Ciemny

Młodzież na Rozdrożu

Dzisiaj byliśmy w Szkole Podstawowej w Rokicinach. To już 23 szkoła w ramach programu ,, Młodzież na Rozdrożu ", którego realizację rozpoczęliśmy na początku września br. Celem zadania jest promowania mody na życie bez używek, uświadomienie o szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych - gdzie szukać pomocy, zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażyciem dopalaczy, działania edukacyjne w zakresie promowania zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności pomagających zapobiegać zachowaniom ryzykownym psującym relacje społeczne.

Program przygotowany jest dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów, finansowany przez Starostę Powiatu Tomaszowskiego.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram