Tryb
Ciemny

Młodzież na rozdrożu

Powiat Tomaszowski
Powiat Tomaszowski

Prowadzenie działań edukacyjnych w 2018 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia” pod takim tytułem od kwietnia 2018r. nasza fundacja zaczęła realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Zajęcia odbywają  się w szkołach na terenie powiatu tomaszowskiego.

Celem zadania jest promowania mody na życie bez używek, uświadomienie o szkodliwości zażywania dopalaczy, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących zażycia substancji psychoaktywnych, zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażyciem dopalaczy, działania edukacyjne w zakresie promowania zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp.: kształtowanie umiejętności pomagających zapobiegać zachowaniom ryzykownym psującym relacje społeczne  poprzez kompleksowy program. Chcemy kształtować postawy normatywne dotyczące narkotyków oraz promować postawy pro-zdrowotne, dążyć od rozwiązywania sytuacji kryzysowych związanych z dopalaczami, narkotykami oraz innymi środkami psychoaktywnymi.

Działalność edukacyjna i profilaktyczna w ramach programu realizowana w szkołach ma charakter interaktywny i odbywa się w formie prelekcji, dyskusji panelowej, prezentacji multimedialnej, rozmowy na forum oraz refleksji personalnej.

Zajęcia odbyły się już w kilku szkołach na terenie miasta i powiatu tomaszowskiego w ZSzP nr 6, SP nr 10 ZSzP nr 4,  ZSzP nr 10,  Zespół Szkół w Inowłodzu, SP w Królowej Woli, SP w Inowłodzu, Gimnazjum Tomasz w Tomaszowie Maz.,SP w Łaznowie, SP w Rokicinach.                                                                      

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram