Tryb
Ciemny

Narkotyki Na Co MI To

Pod takim tytułem dnia 12 grudnia 2013r. w Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadziliśmy pogadankę profilaktyczną z młodzieżą klas II. Tematyka spotkania skupiona była na różnych substancjach psychoaktywnych oraz akcji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii narkotyki „Na Co Mi To”. Uczniowie dowiedzieli się, jak groźne i niebezpieczne dla zdrowia i życia są substancje chemiczne o działaniu psychoaktywnym. 

Obejrzeli też krótki film ukazujący metody produkcji środków psychoaktywnych oraz mechanizmy działania producentów oraz dilerów rozprowadzających używki. W trakcie spotkania poruszana była także problematyka spożywania alkoholu i palenia papierosów przez nieletnich. Prowadząc spotkanie odwoływaliśmy się do przykładów terapii zaczerpniętych wprost z naszej pracy, ukazywaliśmy młodzieży przyczyny, skutki, a także długą drogę leczenia i powrotu do „normalnego” życia  bez używek. 

Celem zajęć było zwrócenie uwagi na problem uzależnień wśród młodych ludzi, uświadomienie im, że każdego dnia jesteśmy manipulowani przez osoby czy instytucje zarabiające na środkach zmieniających świadomość. Mamy prawo wyboru: brać – nie brać, palić – nie palić, pić – nie pić. Dokonujmy wyborów, ale świadomie, wiedząc do czego mogą prowadzić nasze decyzje.

Zajęcia dla młodzieży finansowane były przez Stowarzyszenie Nasza Ziemia Piotrkowska.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram