Tryb
Ciemny

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki

Wczoraj Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii poinformowało, że jest już czynny Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania i stał się całkowicie bezpłatnym telefonem dla dzwoniącego.

„ Jest nam niezmiernie miło poinformować, że od listopada br. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania zmienił numer i tym samym stał się całkowicie bezpłatnym telefonem dla dzwoniącego. „
W trosce o bezpieczeństwo i wygodę osób korzystających z telefonu zaufania całość kosztów związanych z połączeniem pokrywa Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram