Tryb
Ciemny

Pedagogizacja rodziców

Spotkanie z rodzicami w HP 5-13 w Tomaszowie Maz.

Dnia 12 grudnia 2013r. w Gimnazjum dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadziliśmy ósmą - ostatnią w tym roku pedagogizację rodziców w ramach programu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym głównie dotyczącą przeciwdziałania narkomanii.

Program wspierany był finansowo przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.   Podczas spotkań dokładnie omówione zostały rodzaje narkotyków, najczęstsze przyczyny sięgania po środki psychoaktywne, niebezpieczny z nimi kontakt, cechy osób uzależnionych, oraz przebieg procesu uzależnienia. Ponadto prowadząca przedstawiła problem na tle środowiska lokalnego. Poruszyła również tematykę, tzw. „dopalaczy” i nadużywania alkoholu przez młodych ludzi. Rodzice z zainteresowaniem wysłuchali wykładu, brali aktywny udział zadając pytania i dyskutowali z prowadzącą. Po zebraniu jeszcze długo prowadzone były indywidualne rozmowy.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram