Tryb
Ciemny

Piotrków bez przemocy

Pamiątkowe zdjęcie

Dnia 19 czerwca  br. na obiekcie sportowym  „Orlik” w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się impreza sportowa pt. „Piotrków bez przemocy na sportowo”. zorganizowana przez komendanta piotrkowskiego hufca - Sławomira Góreckiego przy współpracy z Gimnazjum Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Fundacją Arka Nadziei oraz 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego stacjonującej w Tomaszowie Mazowieckim.

Młodzież z Gimnazjum ZDZ miała możliwość uczestniczenia w różnych konkurencjach sportowych a jedną z nich był pasjonujący mecz piłki nożnej z żołnierzami z 25 Brygady.

Żołnierze tomaszowskiej jednostki przywieźli również ze sobą sprzęt wojskowy, działo, karabiny, sprzęt do nurkowania, sprzęt łączności dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z zaprezentowanymi akcesoriami wojskowymi.

 

Wierzymy, iż zorganizowanie „Dnia bez przemocy” z udziałem Wojska przyniosło korzystny wpływ na młodych ludzi, podniosło ich morale a też miało wymiar edukacyjny i wychowawczy. Był to również dobry czas do propagowania i rozszerzania informacji o tematyce wojskowej i Narodowych Siłach Rezerwy. Cała impreza  przebiegała w duchu i sportowej atmosferze.

 

Składamy Jednostce Wojskowej z Tomaszowa Mazowieckiego ogromne podziękowania za tak liczne przybycie do Piotrkowa oraz urozmaicenie i wzbogacenie naszej plenerowej imprezy.

 

Więcej zdjęć w dziale Galeria

 

 

 

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram