Tryb
Ciemny

Podsumowanie programu o HIV AIDS

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim dnia 17 grudnia 2014r. odbyła się uroczystość podsumowania programu na temat wiedzy o HIV/AIDS. Projekt był wspierany finansowo przez Wojewodę Łódzkiego. Jego realizacja rozpoczęła się dnia 11 sierpnia i trwała do dnia 31 grudnia 2014r w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim. Dwugodzinne warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS przeprowadziliśmy w 25 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nowością w programie było przeprowadzenie spotkań z rodzicami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Celem głównym programu było promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV, ale również zwiększą ich umiejętności oceny zachowań ryzykownych i bezpiecznych. Z każdej klasy wybrane zostały po trzy osoby, które napisały najlepiej test końcowy na temat wiedzy zdobytej na zajęciach. Wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów konkursu nastąpiło podczas uroczystości w Starostwie.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram