Podsumowanie programu Wojewody Łódzkiego o HIV/AIDS

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim  dnia 15 grudnia 2017r. odbyła się uroczystość podsumowania programu na temat wiedzy o HIV/AIDS. Projekt był wspierany finansowo przez Wojewodę Łódzkiego. Jego realizacja rozpoczęła się dnia 21 lipca i trwała do dnia 31 grudnia 2017r. w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim. Dwugodzinne warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS przeprowadziliśmy w 15 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych a także  6 spotkań z rodzicami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Celem głównym programu było promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV, ale również zwiększą ich umiejętności oceny zachowań ryzykownych i bezpiecznych. Z każdej klasy wybrane zostały po trzy osoby, które napisały najlepiej test końcowy na temat wiedzy zdobytej na zajęciach. Wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów konkursu nastąpiło podczas uroczystości w Starostwie Powiatowym.