Tryb
Ciemny

Podsumowanie projektów w Starostwie

W dniu 10 grudnia 2015r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie dwóch projektów realizowanych przez naszą fundację. Pierwszy z nich powierzony przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. pod nazwą ,, Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2015 roku”.

Zajęcia odbyły się w czterech szkołach na terenie miasta i powiatu tomaszowskiego, w gimnazjum w Inowłodzu, w Lubochni, w Czerniewicach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tomaszowie Maz. W naszych działaniach koncentrowaliśmy się na promocji i ochronie zdrowia psychicznego, ponieważ specjaliści pracujący z dziećmi są zgodni, że wczesne lata życia mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne oraz dobre funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka. Dobre zdrowie psychiczne w okresie dzieciństwa jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego uczenia się, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, dbania o własne zdrowie fizyczne i samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu.

Drugi projekt finansowany przez Wojewodę Łódzkiego dotyczył „Ochrony i promocji zdrowia”. Warsztaty na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS realizowaliśmy od września do grudnia br. w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim. Dwugodzinne warsztaty przeprowadziliśmy w 15 placówkach edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców. Celem głównym programu jest promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV, uświadomienie młodym, że chroniąc najważniejsze wartości w swoim życiu chronią, także siebie i innych. W czasie trwania programów młodzież brała udział w testach sprawdzających zdobywaną wiedzę na wyżej wymienione tematy a uczniowie którzy uzyskali najlepszy wynik otrzymali dyplomy i drobne upominki ufundowane przez naszą fundację oraz przez Starostwo Powiatowe.

Więcej zdjęć w dziale GALERIA

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram