Tryb
Ciemny

Pomagam innym – pomagam sobie

Młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy 5-13

Pod takim tytułem nasza fundacja rozpoczęła realizację nowego zadania. Młodzi ludzie przychodzący do Arki mają szansę na zdobycie nowych umiejętności, odkrycie talentów, uzdolnień i zainteresowań,  na poznanie ciekawych ludzi i świata. Wolontariat, który proponujemy pozwala oderwać się od codziennych obowiązków, przygotować się do przyszłej pracy, jest początkiem kariery zawodowej i sposobem na nudę.

Ma na celu uwrażliwiać na potrzeby drugiego człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być. To też próba zaspokojenia potrzeb młodego człowieka takich jak:
- potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości
- potrzeba bycia potrzebnym
- chęć zdobycia umiejętności i doświadczeń zawodowych i życiowych
- chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało w mądry przynoszący rozwój sposób.
Od września br. młodzi ludzie brali udział w projektach jako: nauczyciele, opiekunowie osób starszych i dzieci, mieli możliwość brać udział w zbiórce żywności a teraz uczą się przyjmować i wydawać żywność z Banku Żywności, którą co miesiąc rozdajemy 2000 osób mających trudną sytuację materialną.
Cieszymy się, że do naszego zadania tak chętnie włączają się pedagodzy i opiekunowie ze szkół takich jak Gimnazjum nr 3, 6, Gimnazjum dla Dorosłych z Hufcem Pracy, Gimnazjum w Wiadernie, ZSP nr 2, Liceum nr II i III , bo przecież szkoła ma ta wspaniałą możliwość współuczestniczyć w procesie wychowania i kształtowania charakteru.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, zapraszając do udziału inne szkoły.
Tel kontaktowy 695 621 965.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram