Tryb
Ciemny

Pomoc Świąteczna 2012

Dnia 15 listopada br. prezes naszej fundacji podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację w 2012 r. zadania publicznego - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 
Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadania będą przeznaczone wyłącznie na zakup artykułów spożywczych do paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych i dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego. 

W tym roku pozyskaliśmy 10500 zł , z których zrobimy 600 paczek i rozdamy w trzech powiatach tomaszowskim, opoczyńskim, piotrkowskim.
Naszym celem jest dotarcie głównie do dzieci, które nie mogą liczyć na żadną świąteczną paczkę, ze względu na zasoby materialne rodziny, są również z rodzin alkoholików, narkomanów lub pochodzących z domów, gdzie wystąpiła przemoc.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram