Tryb
Ciemny

Pomoc żywnościowa Podprogram 2021

Dnia 17 marca 2022 r. przyjęliśmy pierwszą dostawę w ramach podpisanej umowy z Bankiem Żywności w Łodzi na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021/2022 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. W ramach programu osoby korzystające z pomocy będą miały możliwość uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Dziękujemy  pięknie firmie PAKO TRANS Panu Przemysławowi Pawlakowi, Pani Joannie Popieluch oraz wszystkim wolontariuszom, którzy pomogli w rozładunku jedzenia.

Żywność można odbierać w siedzibie Fundacji przy ul. Dzieci Polskich 41a w Tomaszowie Maz w wyznaczonym wcześniej terminie.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram