Tryb
Ciemny

Pomocna Dłoń 2012

Po raz kolejny ruszył projekt naszej fundacji pod nazwa „Pomocna Dłoń 2012”. W ramach tego projektu podopieczni Arki wykonują różne prace na rzecz lokalnej społeczności. Działania w ramach projektu „Pomocna Dłoń” skierowane są do instytucji i organizacji pozarządowych, które potrzebują pomocy w realizacji swoich pomysłów.

Celem naszego projektu jest aktywizowanie ludzi niepracujących, od dłuższego czasu przebywających w domu, którzy zapomnieli, ile radości można czerpać pracując oraz pomoc innym ośrodkom i instytucjom z Tomaszowa. Nasi podopieczni to osoby korzystające z pomocy żywnościowej i warsztatów terapii uzależnień. Do współpracy próbujemy również zaangażować młodzież i studentów, którzy chętnie biorą udział w naszych projektach. - W tym roku sprzątaliśmy już teren byłej szkoły budowlanki przy ul. Farbiarskiej oraz robiliśmy porządki nad zalewem Sulejowskim na terenie ośrodka żeglarskiego na rzecz Miejskiego Domu Kultury, z którym współpracujemy od lat pomagając sobie na wzajem. Jeśli są w Tomaszowie Maz. instytucje, które chciałby skorzystać z naszej pomocy - zapraszamy telefon kontaktowy 697 561 810

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram